Харри Катикас АД и Националната Асоциация на училищата по мода (НАУМ) представиха софтуера за дизайн и кройки на Gerber technology - AccuMark на ежегодната среща на директорите на професионалните гимназии по облекло в България, която се състоя през юни в Търговище, 

В презентацията се обърна изключително внимание върху ИНОВАЦИИТЕ и как ИНТЕГРИРАНИТЕ РЕШЕНИЯ, които Gerber technology предлага в сферата на дизайна и производството на облекло, могат да подобрят образованието в училищата и да предоставят реални възможности за ученически стажове. Анонсирайки проект за повишаване квалификацията на българските училищата, Харри Катикас АД, с подкрепата на Gerber technology, предложи възможността всички професионални училища и университети да бъдат безплатно оборудвани със софтуер AccuMark. Повечето училища проявиха интерес да участват в проекта.

На презентацията присъстваха областния управител на Тъговище, официални представители на Министерството на образованието в България, директорите на училищата членки, изпълнителният директор на Сдружение БОТО, представители на ТексТейлър Експо и управителите на Реди Гармент Технолоджи България.
1

15 OK