Sweet-Orr разчита на Гербер Технолоджи за дигиталните си решения. Това е марка за работно и защитно облекло в Кейп Таун, Южна Африка с повече от 300 служителя. Сътрудничеството, започнало през 80-те години на миналия век, продължи и през 90-те години и до днес все още работи успешно.

protection 240x300Всеки ден хиляди работници носят продуктите на Sweet-Orr в местните минни и преработвателни компании, в петролната и химическа индустрии, в инженерния, авиаторски и автомобилен сектор, в много различни служби за бързо реагиране и в спешна поммощ; области с потенциален риск от всякакъв вид.

Поради тази причина, широкоспектърните тестове на материалите и преработката в лабораториите на компанията формират критичния елемент от всяка разработка и от производствения процес. „В тази област толерирането на грешките е доведено до нула“ – изказва строгата си позиция изпълнителният директор Джон Джейкъбс.

Такива мерки са от жизнена важност за безопасността на персонала но представляват високи разходи в лицето на голяма конкуренция. Sweet-Orr Южна Африка разчита на софтуера на Гербер Accumark за дизайн на кройки градиране и редене на маркери за своите системи за разработка на продукти и кроене.

Надеждност и точност, при пълна прозрачност на данните по отношение качествата на материала означава, че Гербер Технолоджи може да предложи ефективност, увеличавайки цялостната работа. Времето за изкарване на продукцията обикновено е около 10 дни, но при „спешен“ случай може да се намали на 5.

При етап кроене се използват ежедневно настилачни машини Гербер и многопластови кроялни роботи: 2 кроялни робота Paragon® обработват тежки платове като деним и брезент, прецизно подготвени на голям брой пластове от настилачна машина Xls, която настила без да позволява опън на платовете, изкарвайки дневно средно 3500 готови парчета за облекло.

До 3 години, когато е 150 годишнината на компанията, компанията има за цел завземе един нов и допълнителен сегмент от пазара – в Африка и отвъд.