Индустрия 4.0 в модата: Бъдещето е тук

Индустрия 4.0 в модата: Бъдещето е тук

При непрекъснато съкращаване на срокове за изпълнение, непрекъснато нарастващи изисквания за нови продукти и пазар, който става все по-конкурентен, модната индустрия трябва да се адаптира бързо към промените.

Как можем да приложим нови технологии в текстилната индустрия? С интелигентни машини, които събират производствени данни в реално време и имат способността да изпращат тези данни до управлението незабавно и от разстояние - дори на мобилен телефон.

Иновациите, разработени от Audaces, осигуряват интелигентни производствени и роботизирани системи за кроене с ниско въздействие върху околната среда, които са съвместими с модела Industry 4.0. Повече информация тук.