Βιομηχανία 4.0 στην μόδα: το μέλλον είναι εδώ

Βιομηχανία 4.0 στην μόδα: το μέλλον είναι εδώ

Με ολοένα συντομότερους χρόνους παράδοσης, συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για νέα προϊόντα και μια αγορά που γίνεται διαρκώς πιο ανταγωνιστική, η βιομηχανία της μόδας οφείλει να προσαρμοστεί άμεσα σε αυτές τις αλλαγές.

Πως εφαρμόζονται οι νέες τεχνολογίες στην παραγωγή ρούχων; Με έξυπνα μηχανήματα που συλλέγουν στοιχεία παραγωγής σε πραγματικό χρόνο και έχουν την δυνατότητα να τα στείλουν για διαχείριση ακόμα και σε κινητό τηλέφωνο.

Η εταιρεία Audaces παρέχει για το κοπτήριο συστήματα έξυπνης μεταποίησης & ρομποτικής με χαμηλές περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις συμβατά με το μοντέλο Βιομηχανίας 4.0. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Οι επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό με τις άνω προϋποθέσεις χρηματοδοτούνται από την δράση «Έξυπνη Μεταποίηση».